Sieci komputerowe i telefoniczne

Projektujemy, tworzymy i administrujemy w pełnym zakresie.

Zarządzanie sieciami

Konfiguracja urządzeń

Konfigurujemy przełączniki sieciowe oraz routery. Gwarantujemy wysoką funkcjonalność sieci w każdym jej aspekcie, zapewniając przy tym najwyższe bezpieczeństwo.

Sieci VPN

Charakteryzują się dużą efektywnością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Aby zapewnić poufność przesyłanym danym w trakcie połączenie VPN stosowane jest szyfrowanie.

Routing dynamiczny/statyczny

Pomożemy Ci dobrać najlepszą formę trasowania dla Twojego przedsiębiorstwa. W zależności od wielkości sieci i wymagań stawianych przez Ciebie usprawnimy jego działanie.

Instalacje wysokiej dostępności

Gwarancja sprawności systemu w razie awarii pojedynczych komponentów, pełna skalowalność i serwis systemu w ruchu to tylko niektóre zalety zastosowania technologii HA lub HPC.

LoadBalancing

Jest to mechanizmem równoważnia obciążenia sieci, który gwarantuje płynne i stabilne działanie usług IT.

Tunelowanie usług

Tworzy jedną sięć nawet dla bardzo oddalonych od siebie oddziałów. Dzięki temu wszystkie Twoje dane są bezpieczne tak jakby pozostawały w jednej strukturze geograficznej.

Okablowanie Strukturalne

Profesjonalne instalacje LAN

Jesteśmy wykwalifikowanym wykonawcą instalacji opartych o protokół IP, profesjonalistą w budowie sieci LAN, miedzianych, światłowodowych, WIFI. Rozwiązania okablowania strukturalnego naszej firmy zyskały zyskały reputację dzięki wysokiej jakości,wydajności, trwałości i innowacyjności. Stosujemy procedury pozwalające na instalowanie i projektowanie okablowania strukturalnego według obowiązujących norm
(m.in. EN 50174).

 

Nowoczesne instalacje LAN

Realizujemy instalacje sieciowe miedziane, od kategorii 5e do 7A ( klasy D-EA) wg. norm ISO 11801 i EN50173, EN 50174. odpow. ANSI/TIA 568, oraz klasy F ( Cat.8) instalacje światłowodowe, okablowanie kampusowe, pionowe oraz fiber to desk, przystosowane do prędkości 10/100/1000 i 10Gbit oraz okablowanie światłowodowe w serwerowniach o prędkości 40/100Gbit.
Montujemy okablowanie w szkołach, magazynach i biurach, pomieszczeniach z podłogą techniczną, w korytach kablowych i wtynkowe.

 

Projekty LAN, konfiguracje, serwerownie

Poza instalacjami świadczymy usługi projektowe, konfiguracyjne i serwisowanie sieci komputerowych, oferujemy dostawy sprzętu sieciowego w konkurencyjnych cenach, wykonujemy instalacje zasilania dedykowanego, budujemy serwerownie i montujemy szafy teleinformatyczne. Oferujemy kompleksowe usługi teletechniczne w serwerowniach.

 

Instalacje dla systemów zarządzania produkcją SCADA i MES, instalacje dla automatyki

Wykonujemy dedykowane instalacje do maszyn na halach produkcyjnych służące do zbierania danych procesowe i liczbowych z procesu produkcyjnego oraz inne okablowania magistratowe. 

 

Serwery, switche, serwerownie 10Gbit, sieci SAN, rozwiązania NAS

Profesjonalnie budujemy, przenosimy, serwisujemy, szafy serwerowe i serwerownie.
Zajmujemy się konfiguracją i instalacją serwerów przystosowanych do infrastruktury 10 Gbit Ethernet. Wdrożenie serwera lub storage w standardzie 10 Gbit Ethernet w połączeniu z odpowiednią infrastrukturą to ogromna jakościowa zmiana.

Sieci bezprzewodowe

Wykonawstwo WLAN

Wykonujemy profesjonalne instalacje WiFi w obiektach przemysłowych i wielkopowierzchniowych, magazynach wysokiego składowania, w obiektach o zwiększonym udziale zakłóceń elektromagnetycznych, hotelach, biurach, szkołach. Wykonujemy sieci bezprzewodowe z zabezpieczeniem przepustowości dla kolektorów danych (np. Zebra MC9200), sieci otwarte z filtrowaniem zawartości, logowaniem ruchu i użytkowników.Oferujemy rozwiązania z kontrolerem Cisco, Ubiquiti, konfiguracje mikrotik, rozwiązania zlecone, pomiary i audyt sieci bezprzewodowych, w standardach 802.11a,b,g,n,ac.

 

Projekty WIFI

Projektujemy i badamy sieci bezprzewodowe za pomocą najwyższej klasy licencjonowanego rozwiązania EKHAU Sidekick. Wykonujemy inwentaryzację obiektów dla potrzeb projektowania sieci. Pracujemy na otrzymanych podkładach budowlanych DWG oraz innych formatach rysunkowych.

 

POE i 10 Gbit dla WLAN

Wykonujemy okablowanie AP umożliwiające zasilanie urządzeń w standardzie POE, oraz instalacje światłowodowe umożliwiające transmisje z prędkością 10GBit dla instalacji LAN i AccessPointów oddalonych od serwerowni na znaczne odległości.

 

Analiza i naprawa sieci bezprzewodowych – Ekahau:

Jeśli pomimo nakładów nie jesteś zadowolony z działania swojej sieci WIFI skorzystaj z profesjonalnego badania sieci.
Ekahau Sidekick oraz oprogramowanie Site Survey pozwala na analizę i rozplanowanie struktury sieci WLAN/Wi-Fi pod kątem wydajności, zakłóceń, SNR, mapy zasięgu AP, analizy kanałów, podziału użytkowników między AP, interferencji między kanałami i sieciami, oraz innych funkcji np. pomiar zasięgu Bluetooth.

Wykonujemy raporty analizujemy ruch w sieci, korygujemy prawidłowo kanały I rozmieszczenie Access Pointów, optymalizujemy istniejące i proponujemy właściwe rozwiązania.

Instalacje światłowodowe

Instalacje światłowodowe

Wykonujemy instalacje i pomiary światłowodowe jedno i wielomodowe, Gbit, 10Gbit, dla sieci LAN i SAN, rozwiązań monitoringu oraz automatyki, projekty i pomiary okresowe i serwisowe.

 

Spawamy i mierzymy światłowody

Wykonujemy profesjonalne usługi montażu, spawania i pomiaru instalacji światłowodowych.
Instalujemy, spawamy, wykonujemy zakończenia i testujemy światłowody zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi. Korzystamy z japońskich spawarek światłowodowych Fitel, reflektometry optyczne  EXFO MaxTester 730C.
Wszystkie nasze instalacje światłowodowe są mierzone reflektometrycznie, wyniki przedstawiamy formacie miernika, w formacie PDF oraz drukowane z podpisami specjalistów od pomiarów.

 

Instalacje światłowodowe w trudno dostępnych i nietypowych lokalizacjach w Polsce

Wykonujemy prace światłowodowe w halach, obiektach wysokiego składowania i produkcyjnych, oraz przy połączeniach zewnętrznych, w szpitalach i obiektach zagrożonych wybuchem. Wszędzie tam gdzie ze względu na pełną odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne światłowód przynosi najwięcej korzyści. A także w serwerowniach ze względu na prędkości transmisyjne do 100GBit/s.
Wykonujemy instalacje w elektrowniach, na placach magazynowych, w magazynach i w halach produkcyjnych.
Przyłącza światłowodowe bezpośrednio do maszyn (SCADA I MES) i kamer monitoringu.

 

Niskie koszty montażu i materiału

Cena materiału jest porównywalne z instalacjami miedzianymi a niskie koszty wykonania spowodowały że wszystkie instalacje szkieletowe wykonywane są dziś w technologii światłowodowej. Zmiany kosztów instalacji systemów światłowodowych, oraz sprzętu powodują, że coraz częściej realizujemy światłowód do biurka (fiber to desk).
Opis typowych złącz światłowodowych, kabli, przykładowe pomiary światłowodów.

 

Światłowody wszystkich typów

Jednomodowe OS1 i OS2 wielomodowe OM2 OM3 OM4 OM5
z włókna o nieprzesuniętej dyspersji G.652 A,B,C,D i włókna o małym promieniu gięcia – Low bend fiber G.657 A1,A2 o średnicy gięcia odpowiedni 10 i 7,7mm umożliwiające spawanie z włóknem G.652 D

 

Osprzęt aktywny

Mediakonwertery jedno i wielomodowe, switche i wkładki SFP i SFP+.

Audyty i Paszportyzacje sieci LAN, WIFI, Światłowodowych.

Prowadzimy paszportyzacje sieci LAN, ujednolicenie standardów dla wielu obiektów rozproszonych obiekty do ok. 5 tys torów, porządkowanie serwerowni, uzgadnianie standardów.

Na potrzeby naszych instalacji projektujemy rozwiązania sieci miedzianych i światłowodowych i bezprzewodowych. Dbamy o bieżącą funkcjonalność i skalowalność sieci, projekty wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, adekwatnie do potrzeb i standardów klienta.
Oferujemy zarówno koncepcje rozwiązań jak i projekty wykonawcze czy dokumentację powykonawczą wszystkich realizowanych branż.
Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych, pomiary i odbiory w zakresie sieci bezprzewodowych.

Mierzymy instalacje miedziane do kategorii 6A [klasa EA wg ISO] ekranowane i nieekranowane. Wykonujemy pomiary reflektometryczne, tłumiennościowe i certyfikacyjne włókien światłowodowych, jedno i wielomodowych. Nasze urządzenia posiadają aktualną kalibrację. Na życzenie wykonujemy też pomiary ochronne instalacji elektrycznych, oraz pomiary oświetlenia. Badamy też propagację i zakłócenia w sieciach bezprzewodowych.

W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normą oraz ewentualne błędy, pomagamy też w ich usunięciu. Jeśli wymagane jest wyłącznie określenie zgodności z specyfikacją wykonujemy pomiar i protokół. Na życzenie drukujemy protokół w miejscu wykonywania pomiaru.

Mierzymy aby potwierdzić zgodność okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Testujemy by zdiagnozować uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomóc je wyeliminować. Przyczyną wadliwej pracy sieci jest utrata parametrów kanału transmisyjnego. Jest to spowodowane złym wykonaniem połączeń, starzeniem się nośnika i elementów złącznych lub też uszkodzeniami mechanicznymi. W sieciach bezprzewodowych dochodzą do tego jeszcze zmiany ustawienia anten na skutek działania czynników atmosferycznych, zmiany związane z wpływem zabudowy i zakłóceń elektromagnetycznych w obszarze.